Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 10 2020

AboutToday
8615 4c37
bats
Reposted fromdelima delima viapsyentist psyentist
AboutToday
0253 fa4f 500
Reposted frompiehus piehus viaseriale seriale

February 06 2020

AboutToday
8262 7c2f
Reposted fromEtnigos Etnigos viabanshe banshe

February 03 2020

AboutToday
Nigdy nie chciałeś się dowiedzieć jakie książki czytam w nocy.
Co kręci mnie w seksie. 
Jakie lubię lody.  Jakie drinki piję w nocy.
Co mnie smuci a co cieszy.
Dlaczego szybko wpadam w gniew i jeszcze szybciej się godzę. 
Nie dowiedziałeś się jakie mam wspomnienia z dzieciństwa.
Jaka muzyka koi mnie a jaka pobudza. 
Dlaczego tak bardzo lubię morze.
Szkoda, że nigdy nie chciałeś poznać mnie tak naprawdę.
— "Pożądanie rozpoczyna się w głowie"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaBetterDays BetterDays

January 31 2020

3426 df6e
Reposted fromfreakish freakish viaAmericanlover Americanlover

January 27 2020

AboutToday
8733 6b21 500
Reposted fromteijakool teijakool viaTabsla Tabsla
AboutToday
8258 a18a
Reposted frompiehus piehus viaBetterDays BetterDays

January 26 2020

AboutToday
6440 2cf9 500
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viagruetze gruetze

January 19 2020

AboutToday
7431 08b0 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viachceblantao5rano chceblantao5rano

January 18 2020

AboutToday
Były przyjaciel brzmi znacznie gorzej niż były chłopak czy była dziewczyna. O partnerach wiadomo, że niekoniecznie muszą zostać na zawsze. Wobec przyjaciół ma się jednak jakieś minimalne oczekiwania, że powinni zostać. Partnerom z reguły przynajmniej na początku nie mówi się o sobie od złej strony, więc ich szybka strata nie boli tak mocno. Przyjaciel z kolei już od początku zna nasze sekrety i słabe strony. Poza tym przyjaciele potrafią ofiarować lekarstwo na złamane serce. Kto ofiaruje lekarstwo, gdy oni odejdą?
— Julia Chudecka
AboutToday
6083 f3e0 500
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viatransfuzja- transfuzja-
AboutToday
3879 9a9c 500
Reposted fromnajlepsza najlepsza viamarbear marbear
AboutToday
6321 d0bd 500
Reposted fromteijakool teijakool vianesrait nesrait
AboutToday
1429 98f2
Reposted frommiischa miischa viaBetterDays BetterDays
AboutToday
1870 1c5a 500
AboutToday
1393 3904 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaBetterDays BetterDays
AboutToday
1391 0526 500
Ewa Jarocka
Reposted fromhormeza hormeza viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
AboutToday
9144 6d40
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viaseriale seriale

January 10 2020

AboutToday
9727 9749
Reposted fromniemoc niemoc viaBetterDays BetterDays
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl