Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 08 2017

AboutToday
2775 621d 500
Reposted fromdivi divi viaathlin athlin

September 04 2017

AboutToday
2198 9d06 500
Reposted fromBirdofParadise BirdofParadise
1376 00c1
Reposted fromAmericanlover Americanlover
4103 baa7 500

sixpenceee:

Incredibly couloured ivy on National Museum in Wroclaw, Poland taken by Anna Kowalów.

7327 a9eb
Reposted fromamatore amatore viaRozaa Rozaa
AboutToday
4894 8878
Reposted fromwieczyslaw wieczyslaw viaathlin athlin

August 30 2017

AboutToday
0043 560d
AboutToday
7318 84af 500
no właśnie, dlaczego ?
Reposted fromemocjonalnebrednie emocjonalnebrednie vianaska naska
5815 21da
Reposted fromrawriot rawriot viaathlin athlin

August 18 2017

AboutToday
Lepiej wiecznie szukać
Niż choć raz przed sobą skłamać
Że znalazłem
Że już mam
Że wystarcza
— happysad "Tańczmy"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaBirdofParadise BirdofParadise
AboutToday

Ona pragnie tego, co niewielu potrafi dać. Pragnie rzeczy prostych. Mało kto potrafi jeszcze robić to co proste. Chce jeść kanapki z topionym serem, moczone w keczupie i podane na papierowym talerzyku, a nie obiad w luksusowej restauracji. Chce siedzieć na plaży o zachodzie słońca, a nie spędzać urlop w egzotycznych krajach. Otrzymywać skreśloną własnoręcznie kartkę z napisem zależy mi na Tobie, zamiast jubilerskiego cacka kupionego przed trzema laty. Chce, abyś ją uczesał, nie posyłał na cały dzień do salonu piękności.

Ona pragnie rzeczy jeszcze prostszych. Takich o których można by sądzić, że o nich zapomnieliśmy. Chce abyś spytał ją o zdanie, nim pocałujesz ją po raz pierwszy i drugi. Chce abyś trzymał ją za rękę, kiedy będziecie oglądać stare filmy na kanapie. Chce, abyś przy rozmowie patrzył na nią. (…)

Nie ma nic przeciw temu, abyś wychodził z kumplami tak często, jak ci się podoba. Chce abyś cieszył się życiem. Możesz pracować poza domem i wyjeżdżać służbowo. Chce, abyś był szczęśliwy w pracy i odnosił sukcesy. Nie musisz być super kochankiem. Chce poznać twoje ciało i nauczyć się swojego. Od czasu do czasu możesz być zachłanny, egoistyczny i wymagający. Chce dojść z tobą do porozumienia. Chce w pełni wykorzystać dany wam czas. „Czego ona chce?” - ktoś zapytał.

Chce tylko być kochana, po prostu. Tak samo jak kocha wszystko w swoim życiu. Nie kieruje się żadną skomplikowaną formułą. Wszystko pochodzi z serca. Chce, abyś ją kochał sercem. Jak dotąd jednak nikt jej tak nie kochał, bo ludzie poświęcają czas na rozmyślania i analizy, na robienie głupstw i wynajdywanie powodów, by nie kochać sercem.

— J. Carroll
Reposted fromyourtitle yourtitle viaRozaa Rozaa
8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

AboutToday
2618 0546 500
Anna Świrszczyńska
Reposted fromEmisja Emisja viaJakisproblem Jakisproblem
AboutToday
AboutToday
9887 fd1c
Reposted fromMadridista Madridista viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
4524 8d57 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viatatuaze tatuaze

August 15 2017

AboutToday
3039 1ac4
AboutToday
4451 81f7
4723 a3ee 500

pardonmewhileipanic:

barrel-x-rider:

pardonmewhileipanic:

yourpunkassbookjockey:

alexbelvocal:

tashabilities:

Misogyny. Meanwhile, where’s OUR app to tell us how many women they’ve slept with, how many kids they got and don’t take care of, or how many women they’ve left sexually frustrated?

Please and thank you

Or how many women they’ve assaulted, slandered, lead on for sex.

men LOVE to talk shit about women who are sexually active, while feeling like GODS for sleeping with as many women as possible 

if you think a woman is spoiled after being touched, maybe you should take a look at your own damn hands

Maybe if they had an app like this, they’d be able to actually find the damn clit

image
Reposted fromMinakat Minakat viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl