Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 17 2017

AboutToday
Wiesz jak to jest gdy kolejny raz uświadamiasz sobie jak naiwna jesteś? Czułaś się chciaż raz tak zdeptana, że było Ci wstyd przed samą sobą? 
— i którędy iść? którą wybrać z dróg?
AboutToday
1386 8b18 500
Reposted fromkarahippie karahippie viatwice twice
AboutToday
Znam też to, że wiem, że powinnam na przykład zrobić sobie herbatę, żeby poczuć się lepiej, albo wyjść na zewnątrz, ale nie jestem jednocześnie w stanie tego zrobić, mimo że gdyby dotyczyło to innej osoby, gdybym tę herbatę miała zrobić dla kogoś innego, to zerwałabym się w sekundę. 
— Małgorzata Halber
Reposted fromczajnikq czajnikq viatwice twice

June 06 2017

AboutToday
Czasem leżę w trawie i wcale mnie nie widać - mruknął Osiołek - i świat jest taki ładny. A potem ktoś przychodzi i pyta : “Jak się dziś czujesz?” i zaraz okazuje się, że okropnie.
— Osiołek “Kubuś Puchatek”
AboutToday
3972 f6e2
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vialenka024 lenka024

June 04 2017

3511 5e3d 500
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta vianaska naska
AboutToday
2205 0384 500
Reposted fromoll oll viaathlin athlin
AboutToday
8139 41fb 500
Reposted frompffft pffft viaathlin athlin

May 22 2017

8731 bea8

femadeofstardust:

acellolover:

mrmeow-meow:

introvertproblems:

JOIN THE INTROVERTNATION MOVEMENT

Don’t mind me, just spreading the word

Or coffee! But yeah, books for the win!

OMG! YES PLEASE

Reposted fromAmericanlover Americanlover
AboutToday
1752 6dc1
Reposted fromlittlefool littlefool viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
AboutToday
1751 02d2 500
Reposted fromSzczurek Szczurek viamrocznakatia mrocznakatia
4457 27a0
Reposted fromAmericanlover Americanlover
AboutToday
5953 908b 500
Reposted fromDennkost Dennkost viamrocznakatia mrocznakatia
AboutToday
Reposted fromtfu tfu viaathlin athlin

fulllblownrose:

It’s too hot *opens window* in comes 20 flies, 8 spiders, 17 daddy long legs, 50 moths, 3 dragons and 12 Jehovah’s witnesses.

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaathlin athlin

veryangryfeminist:

matosua:

sugar buddy: your totally platonic rich friend who gives u expensive gifts 

a literal pay pal

Reposted fromMystrothedefender Mystrothedefender viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl