Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 14 2017

AboutToday

Kobiety mają swoje pragnienia. Chcą torebek, butów od Manolo albo chociaż Kazara, bycia wychudłą suką, i dzikiego pierwotnego seksu. Takiego gdzie zostaną wygięte, wykorzystane, z zaczerwienioną dupą i zerwanymi z tej dupy stringami.

Kobiety chcą intymności, czułości, romantyzmu, oddania, kwiatów, czekolady w ilościach przemysłowych oraz buzi, które będzie trwało przez 15 minut a następnie zostaną delikatnie zaniesione do łóżka.
A, że te dwa oczekiwania stoją są ze sobą w sprzeczności? Witamy w świecie kobiet.

Reposted fromnezavisan nezavisan viaRozaa Rozaa
AboutToday
Nie wiesz co pamiętasz, dopóki nie spróbujesz tego opowiedzieć. I nie wiesz co tak naprawdę sądzisz na dany temat, dopóki nie zaczniesz się o to z kimś kłócić. W samotności nie jesteś nawet świadomy swoich sprzeczności.
— Jacek Dukaj “Perfekcyjna niedoskonałość”
Reposted fromtobecontinued tobecontinued vianaska naska

March 13 2017

wunschkippen:

i wonder what’s gonna fuck me up next

Reposted frommirosia mirosia viatwice twice

March 12 2017

March 11 2017

AboutToday
-What was the smallest thing you saw ? -Human kindness
— Taboo s01
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaseriale seriale

March 08 2017

AboutToday
Dlaczego czasami tak trudno jest rozmawiać? Zamiast prośby o wyjaśnienia serwujemy chłodne spojrzenia. Zamiast żartu - milczenie. Potrzebujemy rozmowy jak dobrego jedzenia, a dobrowolnie wybieramy emocjonalna anoreksję. W środku wszystko krzyczy: mów do mnie! obejmij mnie! kochaj mnie! a jedyne co wychodzi z naszych ust, to słowa nie mające żadnego znaczenia.
— J. Borszewicz
AboutToday
Reposted frommefir mefir viaJakisproblem Jakisproblem
AboutToday
Reposted frommefir mefir viaJakisproblem Jakisproblem
AboutToday
Reposted fromweightless weightless viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
1883 4610
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani viaxannabelle xannabelle
AboutToday
AboutToday
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
AboutToday
Zaczynam się zastanawiać, ile razy ja mijałem na ulicy kogoś, kto uciekał, czyj cały świat właśnie się rozpadł.
— Sabaa Tahir, Imperium Ognia
AboutToday
2860 79c8
Reposted frombylejakosc bylejakosc viapodprzykrywka podprzykrywka
AboutToday
1106 46aa 500
Reposted fromdaelmo daelmo viapannakies pannakies
AboutToday
7699 895b
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viaRozaa Rozaa
AboutToday
 Ludzie bardzo często dowiadują się o czymś za późno.
— D. Terakowska
Reposted fromKaoru Kaoru viaRozaa Rozaa
AboutToday
9105 26c0
Reposted fromQuarante-deux Quarante-deux vianaska naska

theway-everlasting:

concept: an automatic reply that says “thanks for your text, I’m anxious as heck today but I’ll get back to you when I’m in a stable state of mind”

Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl