Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2018

AboutToday
Reposted fromFlau Flau viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
7245 e48b
Reposted fromEtnigos Etnigos viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
4705 8c0c
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale
AboutToday
8909 cf2a 500
just some place without mold in every dark corner
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaathlin athlin
AboutToday

mathurbator:

me: *laughs at something*

me: ok back to suffering

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaathlin athlin
AboutToday
7905 d259
Reposted fromzie zie viaathlin athlin

June 29 2018

AboutToday
AboutToday
7905 d259
Reposted fromzie zie viaathlin athlin

June 25 2018

AboutToday
AboutToday
Reposted fromPoranny Poranny viafreeway freeway
AboutToday
AboutToday
4632 9bcd
Reposted fromretaliate retaliate viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
8567 c50c 500
AboutToday
6872 f44e
J. A.
AboutToday

Brak zdrady jest wtedy, kiedy facet nie zdradza cię, bo nie umie albo nie ma takiej możliwości, bo ma na sobie obrożę i smycz przywiązaną do budy o wielkości 52 metrów kwadratowych na drugim piętrze. Jesteś wtedy z bohaterem „Niewiernych”. Jego ciało należy tylko do ciebie, ale jego głowa jest pełna innych kobiet. Niekoniecznie lepszych. Po prostu tych, które nie są tobą. Z takim facetem możesz chodzić trzymając się za ręce, oglądać filmy w kinie, jeść pizzę i makarony. Tylko, że to wszystko jest podszyte kłamstwem i brakiem wolności. Kobiety tworzą takie relacje, bo to jest łatwiejsze. Możesz wtedy czuć, że masz wszystko pod kontrolą (chociaż nie masz). Możesz oszukiwać się, że jeśli masz przy sobie kogoś, kogo możesz dotknąć i poprosić o nalanie kieliszka wina, to nie jesteś samotna (chociaż pewnie jesteś). Miliony kobiet to robią.

Wierność to coś całkiem innego. To sytuacja, w której ktoś jest przy tobie i nie wtyka części swojego ciała tam gdzie nie powinien, ale nie dlatego, że nie może, ale dlatego, że tak WYBRAŁ. Bo mu z tobą dobrze na przykład. Albo dlatego, że jest przekonany, że ze wszystkich kobiet jakie poznał i jakie może poznać, to ty jesteś najlepsza. Albo dlatego, że ma takie zasady, że jak z kimś jest, to zachowuje się ok.

Wybór. Pięć liter. Proste słowo, a to z niego biorą się zajebiste związki. Tylko tam, to co się dla siebie wzajemnie robi, jest prezentem, a nie wymuszoną daniną, którą się przekazuje „bo tak wypada” i „inni tego oczekują”.

Nie mówię, że to proste. Wymaga to spotkania odpowiednio dojrzałej osoby. Niezbędne jest również bycie odpowiednio dojrzałą osobą, która nie wpada w panikę nie mając za sobą iluzji kontroli. Na koniec, potrzebne jest wrycie się i wsiąknięcie w czyjś mózg, a nie tylko móżdżek znajdujący się znacznie niżej.

— volantification
Reposted fromnaturalginger naturalginger viaxannabelle xannabelle
AboutToday
https://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo1_1280.jpghttps://78.media.tumblr.com/tumblr_m00dbyCsg21r8nutgo2_540.jpg
Reposted fromHanoi Hanoi viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
9993 37c4 500
NOPE.
Reposted fromnutt nutt viaJakisproblem Jakisproblem
AboutToday
9834 4e96 500
Reposted fromgreenloud greenloud viaxannabelle xannabelle
AboutToday
8049 1fac
Reposted frommartynkowa martynkowa viaAmericanlover Americanlover
AboutToday

Reposted fromcarly carly viaxannabelle xannabelle
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl