Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 17 2019

AboutToday
— Caroline, "The vampire diaries"
Reposted fromdrinkdrankdrunk drinkdrankdrunk viaseriale seriale
6130 8710 500

cartoondads:

no pain, no pain

February 03 2019

AboutToday
8006 6acc 500
Reposted fromaletodelio aletodelio viaAmericanlover Americanlover
AboutToday
2927 b20d
Reposted fromtichga tichga viaathlin athlin
AboutToday
Reposted fromshakeme shakeme viatatuaze tatuaze
AboutToday
7634 4b7f
Reposted fromnihilummm nihilummm viaathlin athlin
AboutToday
4219 4973
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaseriale seriale

October 15 2018

AboutToday
AboutToday
8180 355a 500
AboutToday
AboutToday
5344 04fc
Reposted fromsmoke11 smoke11 viaAmericanlover Americanlover
2073 18f2
Reposted fromdeviate deviate viabezzznieczulenia bezzznieczulenia
AboutToday
4151 1d67
Reposted frompanikea panikea viaxannabelle xannabelle
AboutToday
4182 c6b8 500
Stradom, Kraków.
Reposted fromarrima arrima viaxannabelle xannabelle
AboutToday
Wszyscy mówią, że zasługujesz na więcej, ale nikt nie ma zamiaru Ci tego dać.
Reposted fromchocoway chocoway viaRozaa Rozaa
AboutToday
Dziadek powiedział mi kiedyś, że kiedy pokłóci się z babcią i ta przestaje się do niego odzywać, on dokręca mocno wszystkie słoiki w domu żeby w końcu musiała z nim porozmawiać. I takiej miłości chce.
Reposted fromxalchemic xalchemic viaRozaa Rozaa
AboutToday
8909 cf2a 500
just some place without mold in every dark corner
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaathlin athlin
AboutToday

mathurbator:

me: *laughs at something*

me: ok back to suffering

Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viaathlin athlin
AboutToday
4184 2316 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaathlin athlin
AboutToday
0567 3e42 500
Reposted fromTamahl Tamahl viaathlin athlin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl