Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 11 2017

sappharah:

my skills include reading an entire page of an academic text without absorbing a single word

AboutToday
Wszystko zawsze się kończy kiedy zaczyna mi zależeć.
— 11.10.
Reposted fromsouxie souxie viaoutoflove outoflove
AboutToday
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing viagotarina gotarina
AboutToday
1741 8566 500
Reposted frominpassing inpassing viagotarina gotarina
AboutToday
6627 c858
Reposted fromwwannie wwannie viapalina palina
AboutToday
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
Reposted fromxalchemic xalchemic viaoutoflove outoflove
Reposted fromumarla-dusza umarla-dusza viaRani Rani
5865 adaa 500

funnypicsdept:

At my local pet food store.

Reposted fromdivi divi vialevune levune
Obecność to w tych czasach najlepsze,co można dostać od drugiego człowieka.
— (via ano-reksja)
AboutToday
Uważaj na głos w Twojej głowie, który mówi, że nie dasz rady - łże skurwysyn.
— lovinne
AboutToday
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
AboutToday
Najlepszym lekarstwem na smutek jest brak czasu.

I wyjście z domu.

I alkohol.
— monasi.soup.io
AboutToday
ojciec mi mówił, że indianie mieli takie przysłowie - jeśli chcesz coś zrobić, nie mów o tym. niech gromadzi energię.
— sz.
AboutToday
8168 4705
Reposted from777727772 777727772 viastrangeworld strangeworld
AboutToday
AboutToday

Sekret 5

Kobieta widzi, że zachowuje się jak kretynka, ale nie jest w stanie z tym nic zrobić

Spogląda na siebie z góry i nie jest w stanie uwierzyć: naprawdę ta wrzeszcząca, historyczna wariatka to ja? Przecież zachowuję się jak debilka. Mogłabym to załatwić na spokojnie, przypierdalam się o jakieś bzdety.

I robi awanturę dalej.

— Piotr C. siedzi w mojej głowie.
AboutToday
6303 354d 500
Reposted frommart6na mart6na viatwice twice
8152 dd76 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viatwice twice
7555 d689 500

yuropyon:

And yet.

Reposted fromongaku88 ongaku88 viatwice twice

November 06 2017

8356 eb3b 500

xkill-you-bitchx:

Ukradzione, ale piękne

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl